Matematyka dyskretna  

Chcąc być dobrym informatykiem, warto zainteresować się matematyką dyskretną – najlepiej będzie, jeśli zostaniemy jej mistrzami, bowiem jej znajomość może być przydatna podczas wykonywania niejednego matematycznego zadania. Jakie działy matematyki zawiera w sobie ta tajemnicza z nazwy dziedzina? Niektórymi z nich są: kombinatoryka, algebra liniowa, logika matematyczna, kryptografia, teoria gier, programowanie liniowe, teoria informacji, teoria grafów, teoria matroidów oraz teoria liczb. Ogólnie rzecz ujmując, matematyka dyskretna zajmuje się badaniem struktur nieciągłych, zawierających zbiory przeliczalne. Poniżej wyszczególnię niektóre tematy wchodzące w skłacd matematyki dyskretnej. Są to: liczby harmoniczne, definicje rekurencyjne, rozwiązywanie równań rekurencyjnych, zliczanie podzbiorów, zliczanie bijekcji, NWW, liczby pierwsze, algorytm Euklidesa, zliczanie injekcji, zliczanie funkcji, dolna i górna silnia, sieci, przepływy, metody obliczania sum skończonych, sumowanie przez części, rozkład permutacji na cykle, podziałowe liczby Stirlinga, podziały liczby na sumy, rozwijanie funkcji wymiernych w szereg, podziały liczby na sumy, liczby Stirlinga, liczby Bella, podzielność, NWD, zasada szufladkowa Dirichleta, zasada włączania-wyłączania, twierdzenie Fermata, permanent i skojarzenia, wartości własne, twierdzenie Eulera, funkcje tworzące w rozwiązywaniu zależności rekurencyjnych, liczby Catalana, cyklowe liczby Stirlinga, chińskie twierdzenie o resztach, rozwiązywanie równań modularnych, funkcja Mobiusa, drzewa i cykle, cykle Eulera i Hamiltona, grafy dwudzielne, skojarzenia i twierdzenie Halla, spójność, wielospójność i twierdzenie Mengera, rachunek różnicowy, przekroje i twierdzenie Forda-Fulkersona, zasada indukcji, zasady minimum i maksimum, rozkład na czynniki pierwsze, gęstość liczb pierwszych, zależności rekurencyjne, liczby Fibonacciego, planarność i twierdzenie Kuratowskiego, kolorowanie grafów (w tym planarnych), macierz sąsiedztwa i domkniecie przechodnie grafu oraz macierz incydencji.

Cert SSL - certyfikat SSL | http://izba-skarbowa.waw.pl/ile-kosztuja-lustra | semtec opinie | galeria pod dębami telefony komórkowe | serwis niszczarek